TRUSTe

Termenii serviciului

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (denumită "Compania") este înfiinţată în conformitate cu legile din Gibraltar şi face parte din grupul de companii 888. Compania are licenţă şi este reglementată de guvernul din Gibraltar conform prevederilor Legii 2005 privind jocurile de noroc din Gibraltar cu scopul de a opera şi oferi servicii de jocuri de noroc prin Internet incluzând, dar fără limitare, servicii de cazino, poker, pariuri sportive şi bingo. VĂ RUGĂM CA ÎNAINTE DE UTILIZAREA SERVICIILOR FURNIZATE DE COMPANIE SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII SERVICIULUI STABILIŢI AICI (TERMENII SERVICIULUI")
REŢINEŢI: VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ: Dacă jucaţi sau deschideţi un cont în Marea Britanie (UK) partea contractantă din punct de vedere al Acordului utilizatorului (aşa cum este definit mai jos) va fi 888 UK Limited, o companie din acelaşi grup cu Cassava Enterprises Gibraltar Limited. Dacă aţi deschis deja un cont în UK înainte de 01.11.14, Acordul utilizatorului este prin prezenta alocat şi transferat de la Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited la 888 UK Limited. În asemenea cazuri, referirile la "Companie" din Acordul utilizatorului trebuie citite ca 888 UK Limited şi vi se vor aplica şi termenii suplimentari stabiliţi sub titlul "Jucătorii din UK".
888 UK Limited este încorporată conform legislaţiei din Gibraltar şi licenţiată şi reglementată Comisia pentru jocuri de noroc din UK, conform prevederilor Legii 2005 privind jocurile de noroc din UK cu scopul de a opera şi oferi servicii de jocuri de noroc prin Internet incluzând, dar fără limitare, servicii de cazino, poker, pariuri sportive şi bingo.
Compania oferă servicii de jocuri de noroc prin intermediul mărcilor sale proprii (fiecare denumită "Marcă proprie"), numeroase alte mărci şi prin mărcile unor terţe părţi, ca parte a aşa-numitelor "etichete albe" (fiecare denumită "Marcă etichetă albă"). Pe lângă faptul că oferă servicii de jocuri de noroc prin Internet ("Platforma de Internet"), Compania îşi mai face disponibile serviciile prin intermediul altor platforme precum (i) televiziune interactivă, (ii) platforme de jocuri de noroc mobile şi (iii) platforme de divertisment în zbor (fiecare fiind o "Platformă alternativă").
Atunci când utilizaţi serviciile de jocuri de noroc ale Companiei, fie prin Platforma de internet, fie printr-o Platformă alternativă, Termenii serviciului sunt aplicabili în măsura ce poate fi asociată circumstanţelor.
Suplimentar Termenilor serviciului şi Politicii de confidenţialitate pe care trebuie să le citiţi, utilizarea serviciilor de jocuri de noroc ale Companiei este supus strict tuturor reglementărilor suplimentare aplicabile uneori tipului de serviciu de jocuri de noroc utilizat, inclusiv, dar fără limitare "Politica privind bonusurile", "Politica privind retragerea", "Politica jocului responsabil", "Regulile turneelor", "Regulile casei", "Politica de deconectare", "Regulile parierii sportive 888sport", (împreună cu "Regulile suplimentare") din fiecare caz, actualizate din când în când. Termenii serviciului împreună cu Regulile suplimentare, care sunt considerate parte integrată de aici înainte, constituie un document legal de acord între dumneavoastră şi Companie (denumite împreună "Acordul utilizatorului").


1. Introducere

 • Prin înscrierea la Companie şi/sau prin folosirea serviciilor de jocuri de noroc ale Companiei Şi/sau prin bifarea casetei "Accept termenii şi condiţiile" (sau altă formulare similară) şi/sau prin descărcarea, instalarea sau utilizarea Software-ului, consimţiţi să vă supuneţi integral şi fără rezerve Acordului utilizatorului. Astfel, Acordul utilizatorului constituie un document legal obligatoriu între dumneavoastră şi Companie, iar Acordul va guverna permanent utilizarea serviciilor noastre de către dumneavoastră.
 • Toate tranzacţiile dintre dumneavoastră şi Companie se desfăşoară în Gibraltar unde sunt localizate principalele servere ale Companiei.
 • Software-ul Companiei, disponibil sub formă descărcabilă sau nedescărcabilă, precum şi prin Platforma de internet sau printr-o Platformă alternativă ("Software"), vă permite să folosiţi serviciile noastre de jocuri de noroc ("Serviciile"). Compania îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, îndepărta şi adăuga Servicii sau Software la propria sa discreţie, care intră în vigoare imediat şi fără înştiinţare prealabilă. Compania nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere pe care o aveţi şi care rezultă din schimbările efectuate şi nu veţi putea emite pretenţii împotriva Companiei în această privinţă.
 • Veţi accesa Software-ul şi veţi folosi Serviciile doar prin intermediul contului propriu şi nu veţi accesa Software-ul şi nu veţi folosi Serviciile prin intermediul contului unei alte persoane. Dacă veţi încerca să folosiţi Serviciile prin intermediul contului altei persoane, avem dreptul să vă închidem imediat toate conturile, să reţinem integral sumele din acestea şi să vă interzicem accesarea Serviciilor în viitor.
 • În cazul în care Compania consideră necesar, poate decide la propria discreţie să împiedice înscrierea sau utilizarea mai multor conturi de către o persoană sau de membrii aceleiaşi familii sau reşedinţe. Compania nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru împiedicarea înscrierii mai multor conturi, dar poate lua măsuri (inclusiv reţinerea integrală a sumelor din conturile respective) împotriva unei persoane care deschide mai multe conturi, printre care se numără fără limitare situaţiile în care conturile sunt deschise din cadrul aceleiaşi reşedinţe, indiferent de datele de înscriere furnizate în momentul deschiderii acestor conturi.

2. Acceptarea termenilor şi condiţiilor

 • Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre prevederile din Acordul utilizatorului, trebuie să încetaţi imediat utilizarea software-ului şi să dezinstalaţi software-ul din calculator şi/sau din orice alt dispozitiv.
 • Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza şi schimba oricare dintre termenii şi condiţiile din Acordul utilizatorului, din când în când şi vă vom aduce la cunoştinţă eventualele amendamente, modificări sau schimbări, prin publicarea noii versiuni a Acordului utilizatorului pe pagina relevantă ale tuturor site-urilor de internet aparţinând mărcilor proprii şi celor cu etichetă albă. Orice versiune modificată a Acordului utilizatorului va intra în vigoare la 14 zile de la publicarea sa pe site-ul de internet sau mai devreme dacă se solicită printr-o lege, reglementare sau directivă aplicabilă, iar continuarea folosirii Serviciilor sau a Software-ului după perioada menţionată anterior va reprezenta acceptul dumneavoastră cu privire la schimbările efectuate în Acordul utilizatorului. Vă revine responsabilitatea de a vă asigura că sunteţi la curent cu termenii şi condiţiile corecte şi actualizate din Acordul utilizatorului şi vă sfătuim să verificaţi aceste actualizări în mod regulat. REŢINEŢI: Tratăm cu toată seriozitatea confidenţialitatea dumneavoastră şi astfel, schimbările efectuate asupra Politicii de confidenţialitate se supun prevederilor privind modificările din prezentul document.

3. Conformitatea cu legile

 • Este posibil ca în anumite jurisdicţii jocurile de noroc pe internet să nu fie legale. Prin aceasta, înţelegeţi şi acceptaţi faptul că, Compania nu vă poate ajuta din punct de vedere legal în ceea ce priveşte folosirea Serviciilor sale, iar Compania nu îşi asumă răspunderea cu privire la legalitatea Serviciilor în jurisdicţia în care vă aflaţi. Vă rugăm să verificaţi legislaţia relevantă din jurisdicţia în care sunteţi înainte de a vă înregistra la Compania noastră şi de a ne folosi Serviciile.
 • Serviciile sunt destinate doar utilizatorilor care nu sunt împiedicaţi de legislaţia în vigoare a unei ţări să participe la jocuri de noroc pe Internet. Compania nu intenţionează să vă susţină în procesul de încălcare a legilor în vigoare. Declaraţi, garantaţi şi sunteţi de acord să ne asiguraţi că folosiţi Software-ul şi Serviciile în conformitate cu legile, statutele şi reglementările în vigoare. Compania nu va fi răspunzătoare pentru folosirea ilegală sau neautorizată a Software-ului şi/sau a Serviciilor de către dumneavoastră. Dacă aveţi dubii în privinţa legalităţii folosirii Software-ului şi a Serviciilor în conformitate cu legislaţia din ţara respectivă, vă rugăm să apelaţi la consultanţă juridică în jurisdicţia în care vă aflaţi. Acceptând aceşti termeni, sunteţi de acord să ajutaţi Compania, în măsura în care puteţi, să respecte legile şi reglementările în vigoare.
 • Persoanele aflate în anumite ţări, printre care, dar nu exclusiv în Statele Unite, Israel şi Turcia nu sunt eligibile să deschidă un cont la Companie, să efectueze depuneri sau să ne folosească Serviciile. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica lista ţărilor ai căror utilizatori nu vor putea folosi serviciile sale, din când în când, la propria sa discreţie.

4. Participarea permisă

 • Nicio persoană cu vârsta sub 18 ani sau sub vârsta legală pentru a se angaja în activităţi incluse în Servicii în conformitate cu legislaţia unei jurisdicţii, oricare ar fi mai mare ("Vârsta legală") nu poate descărca sub nicio formă Software-ul sau folosi Serviciile, iar orice persoană aflată sub vârsta legală care descarcă Software-ul sau foloseşte Serviciile va fi considerată că a încălcat termenii prezentului Acordului utilizatorului. Compania îşi rezervă dreptul de a solicita documente care să facă dovada vârstei în orice moment, pentru a verifica dacă persoanele care se află sub vârsta legală folosesc Serviciile sale. Compania vă poate închide contul şi/sau vă poate exclude de la folosirea Software-ului sau Serviciilor dacă nu furnizaţi dovada vârstei sau în cazul în care Compania suspectează că nu aveţi vârsta legală. Compania îşi rezervă dreptul de a reţine fondurile din cont până la verificarea vârstei.
 • Ne rezervăm dreptul de a verifica datele de înscriere precum numele, adresa vârsta şi metodele de plată, în orice moment, prin solicitarea anumitor documente. Aceste documente cuprind, în general, o carte de identitate, dovada domiciliului cu o factură de utilităţi şi dovada metodei de plată şi pot fi încărcate din casierie. Dacă considerăm necesar, este posibil să solicităm ca respectivele copii să fie legalizate, aceasta însemnând că trebuie ştampilate şi atestate de un notar public. Dacă solicitarea de documente nu este respectată de membru, Compania poate la propria sa discreţie să-i închidă contul şi să reţină fondurile din acesta. Dacă documentele nu trec verificările noastre interne, de exemplu, dacă suspectăm că au fost modificate sau sunt menite să înşele în orice fel, nu avem nicio obligaţie de a le considera valabile, nici să transmitem comentarii expeditorului privind natura exactă a aspectelor identificate în acestea.
 • Ne rezervăm dreptul de a face verificări asupra oricărui membru, indiferent de motiv, inclusiv (dar fără limitare) investigarea identităţii membrului, verificări ale situaţiei creditului membrului sau orice investigaţii ale istoricului său personal. Baza acestor investigaţii depinde de fiecare caz, dar poate include (fără limitare) verificarea datelor de înregistrare ale membrului precum numele, adresa şi vârsta, verificarea tranzacţiilor sale financiare şi verificarea activităţii de jocuri. Compania nu este obligată în niciun fel să înştiinţeze membrul cu privire la desfăşurarea unei asemenea investigaţii. Asemenea activităţi includ utilizarea unor companii terţe, care efectuează investigaţii în funcţie de necesităţi. Compania poate decide la propria sa discreţie să închidă contul unui membru şi să reţină sumele din acesta, pe baza faptului că o asemenea investigaţia a avut un rezultat negativ sau inconcludent.
 • În timpul perioadei de angajare şi pentru încă 24 de luni ulterior angajării, niciun reprezentant, director, angajat, consultant sau agent al Companiei sau al oricăreia dintre companiile din grupul său sau furnizorii, vânzătorii sau partenerii etichetă albă nu vor putea utiliza Serviciile sale, direct sau indirect şi nici furnizorii sau vânzătorii. Restricţia se aplică şi rudelor acestor persoane, iar pentru scopul acesta, termenul "rudă" include, dar nu este limitat la, soţ/soţie, partener(ă), părinte, copil sau soră/frate. În plus, nici persoanelor născute în Gibraltar şi nici rezidenţilor din Gibraltar nu le este permisă descărcarea Software-ului şi folosirea Serviciilor.

5. Tehnologia informaţiilor/proprietatea intelectuală

 • Prin aceasta, Compania vă acordă dreptul neexclusiv, netransferabil, nesublicenţiabil de a instala şi folosi Software-ul şi întregul său conţinut derivat din Software, incluzând, dar fără limitare copyright şi toate celelalte drepturi privind proprietatea intelectuală conţinute, asociate Serviciilor, în conformitate cu prezentul Acordul utilizatorului. Puteţi instala Software-ul pe un disc hard sau pe alte medii de stocare şi puteţi face copii de rezervă ale Software-ului, cu condiţia ca aceste copii să fie folosite doar personal în legătură cu Serviciile, pe calculatorul pe care sunteţi principalul utilizator. Codul, structura şi organizarea Software-ului sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Este interzisă:
  1. copierea, redistribuirea, publicarea, ingineria inversă, decompilarea, dezasamblarea, modificarea, traducerea sau eventualele tentative de accesare a codului sursă pentru a crea lucrări derivate ale acestuia sau în alt mod;
  2. comercializarea, alocarea, sublicenţierea, transferul, distribuţia sau închirierea Software-ului;
  3. oferirea Software-ului unei terţe părţi printr-o reţea de calculatoare sau printr-un alt mod;
  4. exportarea Software-ului în orice ţară (indiferent dacă se face prin metode fizice sau electronice); sau
  5. utilizarea Software-ului într-o manieră interzisă de legile şi reglementările în vigoare.
   (denumite împreună "Activităţile interzise").
  Veţi fi considerat singurul răspunzător pentru orice daune, costuri sau cheltuielile care rezultă din sau sunt asociate săvârşirii unei Activităţi Interzise. Veţi înştiinţa Compania de îndată ce veţi observa săvârşirea de către o altă persoană a oricăreia dintre Activităţile interzise şi veţi oferi Companiei ajutorul necesar privind investigaţiile pe care le va realiza ca urmare a informaţiilor furnizate de către dumneavoastră în această privinţă.
 • Numele mărcilor asociate Mărcilor proprii, celor Etichetă albă şi Site-urilor (aşa cum se defineşte mai jos) şi oricăror alte mărci comerciale, servicii mărci de servicii şi/sau denumiri comerciale folosite de Companie în nume propriu sau împreună cu partenerii etichete albe din când în când ("Mărci comerciale") reprezintă mărcile comerciale, mărcile de servicii şi/sau denumirile comerciale ale Companiei sau ale uneia dintre companiile din grupul său, ale licenţiatorilor săi sau ale partenerilor etichete albe, aceste entităţi rezervându-şi toate drepturile asupra acestor Mărci Comerciale. Pe lângă drepturile asociate Mărcilor Comerciale, Compania sau orice companie din grupul său şi/sau licenţiatorii săi şi/sau furnizorii sau partenerii deţin drepturile privind întregul conţinut, incluzând dar nefiind limitat la, Software, imagini, grafică, fotografii, animaţie, clipuri video, muzică, clipuri audio şi text, disponibil prin intermediul Software-ului sau pe Site-ul web ("Conţinutul Site-ului"), acesta fiind protejat de copyright şi/sau alte drepturi privind proprietatea intelectuală. Prin prezenta, confirmaţi faptul că, utilizând Serviciile sau Software-ul, nu veţi obţine niciun drept asupra Mărcilor Comerciale sau asupra Conţinutului site-ului, pe care le puteţi folosi doar în conformitate cu Acordul utilizatorului.

6. Drepturile şi obligaţiile dumneavoastră

Ca urmare a drepturilor pe care vi le acordăm pentru a folosi Serviciile şi Software-ul, declaraţi, garantaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

 • Aveţi Vârsta Legală aşa cum este definită în Acordul utilizatorului, sunteţi în deplinătatea facultăţilor mentale şi sunteţi capabil de a răspunde pentru propriile acţiuni.
 • Toate detaliile pe care le-aţi oferit Companiei fie în timpul procesului de înregistrare, fie mai târziu, inclusiv în timpul oricărei tranzacţii de depunere, sunt adevărate, actualizate, corecte şi complete şi se potrivesc cu numele de pe cardul/cardurile de debit/credit sau de pe alte conturi de plată care sunt folosite pentru a depune sau primi fonduri în contul propriu. Fără a se face vreo derogare de la cele sus-menţionate, în cazul în care folosiţi un card de credit/debit sau oricare altă metodă de plată care nu este pe numele dumneavoastră, vom considera că aveţi încuviinţarea deţinătorului de drept şi/sau a persoanei al cărei nume este folosit pe acest instrument de plată, pentru a-l folosi în scopurile menţionate, înainte de a vă înscrie la noi. Nu ne vom simţi obligaţi în niciun mod să investigăm această încuviinţare şi nu vom fi consideraţi răspunzători pentru declaraţiile pe care le faceţi. Ne veţi înştiinţa cu promptitudine privind eventualele modificări ale detaliilor pe care le-aţi furnizat Companiei. Din când în când, vi se va solicita furnizarea anumitor documente pentru a verifica detaliile cardului de credit folosit pentru a depune bani în cont. În funcţie de rezultatul acestor verificări, vi se va permite sau nu să mai depuneţi bani în continuare cu cardul de credit pe care l-aţi folosit anterior. În cazul în care oricare dintre informaţiile furnizate se dovedeşte a fi falsă, incorectă sau incompletă, se va considera că aţi încălcat termenii acordului şi ne rezervăm dreptul de a vă închide contul imediat şi/sau de a vă împiedica să mai folosiţi Software-ul sau Serviciile, pe lângă oricare alte acţiuni pe care vom decide să le luăm.
 • Contul dumneavoastră este doar pentru beneficiul propriu. Nu veţi permite unei terţe părţi (inclusiv unei rude) să vă folosească contul, parola sau identitatea pentru a accesa sau folosi Serviciile sau Software-ul şi veţi fi răspunzător pentru activităţile efectuate asupra contului de către o terţă parte. Nu vă veţi dezvălui unei alte persoane numele de utilizator sau parola contului şi vă veţi asigura că aceste detalii nu sunt dezvăluite niciunei alte persoane. Ne veţi informa imediat dacă suspectaţi că contul este folosit de către o terţă parte şi/sau dacă o terţă parte are acces la numele de utilizator sau parola dumneavoastră, pentru a putea investiga aceste probleme. Veţi coopera cu noi, aşa cum vă vom cere, în cursul acestei investigaţii.
 • Sunteţi răspunzător pentru siguranţa numelui de utilizator şi parolei pe propriul PC sau în locaţia din care accesaţi internetul. În cazul în care combinaţia nume de utilizator - parolă este "hackuită" din calculatorul dumneavoastră, ca urmare a unor viruşi sau software rău intenţionat prezent în calculatorul de pe care vă accesaţi contul, respensabilitatea vă revine. Trebuie să raportaţi imediat Companiei orice tentativă de accesare frauduloasă sau breşă de securitate de pe terminalul propriu..
 • Aţi verificat şi stabilit că folosirea Serviciilor nu încalcă nicio lege sau reglementare a jurisdicţiei în care vă aflaţi.
 • Înţelegeţi metodele, regulile şi procedurile Serviciilor şi funcţionarea jocurilor de noroc pe internet. Înţelegeţi că vă revine responsabilitatea de a vă asigura că detaliile pariurilor şi jocurilor sunt corecte. Nu veţi comite acte şi nu vă veţi manifesta astfel încât să dăunaţi imaginii Companiei.
 • Înţelegeţi pe deplin că există riscul de a pierde bani atunci când participaţi la jocuri de noroc prin intermediul Serviciilor şi că sunteţi pe deplin răspunzător de aceste pierderi. Sunteţi de acord că folosirea Serviciilor este la propria dumneavoastră discreţie, opţiune şi risc. În ceea ce priveşte pierderile suferite, nu veţi avea pretenţii de niciun fel împotriva Companiei sau a niciunei companii din grupul de companii 888 sau oricărui partener "etichetă albă" sau împotriva directorilor, ofiţerilor sau angajaţilor acestora.
 • Sunteţi de acord că, înregistrându-vă şi folosind Serviciile, ne-aţi oferit anumite detalii personale (inclusiv detalii privind metodele de plată). Vom folosi aceste informaţii cu grijă şi nu le vom dezvălui unor terţe părţi, cu excepţia celor stipulate în Politica de confidenţialitate. Vă sfătuim să citiţi Politica de confidenţialitate pentru a vă asigura că sunteţi de acord cu politicile noastre referitoare la modul în care vă manevrăm informaţiile.
 • Confirmaţi aţi luat la cunoştinţă că Software-ul include funcţii asigurate de terţe părţi, care se instalează automat pe dispozitiv. Printre altele, asemenea funcţii pot accesa istoricul mâinii pe care aţi jucat-o, care este stocat pe dispozitiv, pentru a vă trimite anumite promoţii şi înştiinţări. Puteţi să nu activaţi înregistrarea istoricului mâinii jucate sau să dezinstalaţi funcţia.
 • Veţi folosi site-urile noastre de internet ("Site"-urile), Serviciile şi Software-ul în deplină conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului utilizatorului, aşa cum sunt modificate uneori şi vă veţi supune tuturor acestor reguli şi instrucţiuni pentru a participa la jocurile de noroc incluse în Servicii.
 • Sunteţi răspunzător pentru înregistrarea, plata oricăror taxe şi impozite guvernamentale, fiscale sau de alt tip care trebuie plătite din câştigurile obţinute.
 • Aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu eventualitatea în care Compania publică sumele pe care le-aţi câştigat, împreună cu numele de utilizator, pe site-uri şi/sau reţele sociale.
 • Sunteţi răspunzător pentru toate serviciile de acces la internet şi pentru reţelele de telecomunicaţii şi pentru alte autorizări necesare pentru a folosi Software-ul şi Serviciile.
 • Veţi folosi Serviciile şi Software-ul cu bună credinţă faţă de Companie şi de ceilalţi jucători care utilizează Serviciile. În cazul în care Compania are suspiciuni rezonabile că aţi utilizat Serviciile sau Software-ul cu rea credinţă, Compania are dreptul de a vă închide contul şi toate celelalte conturi pe care le aveţi la Companie, fiind îndreptăţită să vă reţină toţi banii conţinuţi de acestea. Prin aceasta, renunţaţi la orice pretenţii ulterioare împotriva Companiei în această privinţă.
 • Înţelegeţi că anumite jocuri care sunt incluse în Servicii vă sunt oferite prin sistemul "masă împărţită" ceea ce îi permite Companiei să adune utilizatori ai Serviciului prin intermediul tuturor mărcilor proprii şi a mărcilor etichetă albă. Sunteţi de acord că, la propria discreţie a Companiei, veţi fi adus la aceste mese comune şi că, în măsura în care încălcaţi Acordul utilizatorului, Compania va avea dreptul de a vă bloca participarea la joc atât prin intermediul mărcilor interne, cât şi a celor etichetă albă.
 • Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că, dacă alegeţi să vă auto-excludeţi de pe oricare dintre Site-uri, nu vi se va mai permite să deschideţi sau să folosiţi un cont nou pe oricare alt Site operat de către Companie, în timpul perioadei de auto-excludere pe care aţi ales-o, până în momentul în care această perioadă nu se va încheia, iar contul iniţial nu va fi redeschis. În cazul în care nu respectaţi precizările de mai sus, vom avea dreptul să vă blocăm contul nou deschis pe oricare alt site, să vă reţinem fondurile depuse în acesta, nefiind consideraţi răspunzători pentru rambursarea fondurilor pe care le-aţi pariat sau le-aţi câştigat prin intermediul acestui cont. Pentru mai multe informaţii privind autoexcluderea consultaţi Politica jocului responsabil.
 • Aţi luat la cunoştinţă că, referitor la jocurile comune, puteţi fi dezavantajat faţă de alţi jucători ca urmare a problemelor tehnice, precum viteze de reţea mai reduse sau viteză mai mică a dispozitivelor utilizatorului final. În plus, este posibil ca transmisiunile TV în direct să fie întârziate, iar ca urmare alţi jucători pot avea informaţii mai noi referitoare la evenimentele transmise.

7. Utilizări interzise ale Site-urilor şi Serviciilor

 • Fonduri ilicite şi activităţi ilegale: Declaraţi că sursa fondurilor folosite pentru jocurile de noroc pe Site-ul web nu este ilicită şi că nu veţi folosi Serviciile în niciun fel ca sistem de transfer al banilor. Nu veţi folosi Serviciile pentru nicio activitate ilegală sau frauduloasă sau pentru tranzacţii interzise (inclusiv spălarea de bani) în conformitate cu legislaţia jurisdicţiei din care faceţi parte (în special, legile din Gibraltar). În cazul în care Compania are o suspiciune rezonabilă privind angajarea dumneavoastră în activităţi frauduloase, ilegale sau necorespunzătoare, incluzând, dar fără a se limita la activităţi de spălare de bani sau comportament care să încalce Acordul utilizatorului, accesul dumneavoastră la Serviciile noastre va fi încheiat imediat şi/sau contul va fi blocat. În cazul în care contul este închis sau blocat în aceste condiţii, Compania nu are obligaţia să vă returneze fondurile care se găsesc în cont. Suplimentar blocării accesului către Servicii şi/sau a contului, Compania îşi rezervă dreptul de a vă împiedica să accesaţi alte site-uri web sau servere ale Companiei sau să accesaţi alte servicii oferite de către Companie. Compania va avea dreptul de a informa autorităţile competente, alţi furnizori de servicii online şi bănci, companii de carduri de credit, furnizori de plată electronică şi alte instituţii financiare (împreună "Terţe părţi interesate") privind identitatea dumneavoastră şi de activitatea frauduloasă şi ilegală, iar dumneavoastră veţi coopera cu Compania pentru a investiga această activitate. Cu scopul păstrării jocului onest pe Site-urile noastre, este interzisă utilizarea unor tehnici de pariere necunoscute pentru a înşela avantajul obişnuit al casei din jocurile noastre. Dacă redarea jocului din contul dumneavoastră indică faptul că folosiţi asemenea tehnici de pariere, vă vom bloca imediat contul şi vom reţine fondurile existente în acesta.
 • Înşelarea: Am dezvoltat şi folosim tehnologie brevetată sofisticată pentru a descoperi şi identifica utilizatorii care folosesc în mod ilegal şi fraudulos Serviciile sau Software-ul. Nu veţi intra, accesa sau încerca să intraţi sau să accesaţi sau să înşelaţi măsurile de securitate ale Companiei. În cazul în care Compania consideră, la propria sa discreţie, că aţi încălcat această clauză, Compania vă poate bloca accesul la Servicii imediat şi/sau vă poate bloca contul, iar Compania poate informa terţele părţi interesate de încălcarea acestei clauze.
 • Software de ajutor: Nu este permis să folosiţi niciun program software sau robot care, după părerea noastră, posedă inteligenţă artificială ("ajutor software") în legătură cu folosirea Serviciilor. Verificăm constant modul de utilizare a Serviciilor pentru a detecta utilizarea eventualelor programe software de ajutor. În cazul în care avem suspiciuni rezonabile că acestea au fost folosite, ne rezervăm dreptul de a acţiona după cum considerăm potrivit, inclusiv prin blocarea imediată a accesului utilizatorului la Servicii, închiderea contului şi reţinerea fondurilor din contul acestuia.
 • Deconectarea intenţionată: Nu vi se permite să vă deconectaţi în mod intenţionat din joc în timp ce jucaţi pe Site-ul web. Am dezvoltat şi folosim metode elaborate care ne permit să descoperim şi să identificăm cu acurateţe utilizatorii care se deconectează în mod intenţionat în timpul unui joc. Dacă, la propria sa discreţie, compania consideră că aţi încălcat această clauză, Compania vă poate închide accesul la Servicii imediat şi/sau vă poate închide contul. În cazul în care contul este închis sau blocat în aceste condiţii, Compania nu are obligaţia să vă returneze fondurile care se găsesc în cont. Suplimentar blocării accesului către Servicii şi/sau a contului, Compania îşi rezervă dreptul de a vă împiedica să accesaţi alte site-uri web sau servere ale Companiei sau să accesaţi alte servicii oferite de către Companie.

8. Contul

 • Contul este exclusiv pentru uz personal şi nu va fi folosit în scopuri profesionale, de afaceri sau comerciale.
 • Nu suntem răspunzători de accesul unei terţe părţi la contul dumneavoastră şi sub nicio formă, nu vom fi consideraţi răspunzători pentru pierderile pe care le suferiţi ca rezultat al utilizării parolei de o altă persoană sau pentru accesul neautorizat la cont, iar toate tranzacţiile în care numele de utilizator şi parola au fost introduse corect vor fi considerate ca fiind valabile, indiferent dacă le-aţi autorizat sau nu.
 • Banii din cont nu vor produce dobândă.
 • În cazul în care nu vă folosiţi contul pentru o perioadă de şase luni, acesta va fi considerat "un cont adormit". Perioada de şase luni va începe de la data ultimei autentificări în cont. În cazul existenţei unui cont adormit, Compania va percepe o taxă de administrare lunară la o rată de 10% din soldul contului, la data la care acesta a devenit inactiv. Taxa de administrare va fi dedusă din contul inactiv începând cu ultima zi a celei de-a şasea luni în care contul este inactiv şi în ultima zi a fiecărei luni care urmează, până când soldul contului va ajunge la zero. În cazul în care vă autentificaţi în cont pe perioada de zece luni pentru care este percepută taxa de administrare, Compania va înceta să perceapă această taxă, dar nu va fi obligată să vă returneze banii deduşi deja din cont până în acel moment.
 • Compania poate, în orice moment, să extragă orice sumă pe care ne-o datoraţi din soldul pozitiv al contului. De exemplu, în cazul în care, în urma unei reglări de pariu în cont pentru folosirea serviciilor de pariuri sportive, este necesară o altă reglare, Compania va putea să deducă din cont orice sumă de bani necesară.
 • Compania poate, din când în când, să implementeze o politică de rotunjire privind banii depuşi sau încasaţi de către membri în cazul în care are loc şi o conversie a monedei. Efectul acestei politici va fi acela că sumele de depus sau de încasat în alte monede decât dolarii americani vor fi rotunjite în sus sau în jos la conversia în sau din dolari. De exemplu, dacă, conform ratei de schimb, o depunere de 10 EUR este convertită de către Companie în 13,61 USD, atunci, contul va fi creditat cu 14.00 USD. Detaliile privind politica de rotunjire în vigoare vor fi disponibile în momentul în care banii sunt convertiţi.
 • Ne rezervăm dreptul de a limita sau refuza orice pariu, miză sau alte pariuri efectuate de către dumneavoastră sau prin contul pe care-l aveţi.
 • Fondurile depuse la Companie sunt ţinute într-un cont bancar în numele Companiei ("Contul desemnat"). Contul desemnat este un cont separat care conţine numai fonduri depuse de jucători şi datorate acestora.
 • În cazul în care compania intră în insolvenţă la un anumit moment şi este pusă în lichidare, activele şi pasivele acesteia (inclusiv cele din Contul desemnat) vor fi gestionate conform legislaţiei din Gibraltar. Creditorii (inclusiv jucătorii) vor fi plătiţi în ordinea priorităţii statutare.
 • Atunci când Software-ul foloseşte o interfaţă de aplicaţie a unei terţe părţi, informaţiile asociate activităţilor de jocuri de noroc nu sunt afişate online.
 • Dacă aveţi un copii minori, trebuie să acordaţi o atenţie deosebită asigurării incapacităţii acestora de a accesa Serviciile prin intermediul dispozitivelor dumneavoastră.

9. Tranzacţiile de plată şi frauda

 • Fiecare utilizator al Serviciului este răspunzător pe deplin de plata comisionului datorat Companiei. Sunteţi de acord să nu efectuaţi sau să încercaţi să efectuaţi returnări şi/sau să blocaţi sau returnaţi o plată pe care aţi efectuat-o şi sunteţi de acord să rambursaţi Companiei eventualele returnări sau blocări ale plăţilor pe care le-aţi efectuat şi oricare pierderi suferite de către Companie din această cauză. Compania poate, la propria sa discreţie, să înceteze să furnizeze Serviciile sau să reţină plata anumitor utilizatori sau a utilizatorilor care plătesc cu anumite carduri de credit.
 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited va procesa plăţile şi va gestiona fondurile, iar din acest motiv va apărea pe extrasele cardurilor de credit (şi pe alte extrase de plată după caz). Conform reglementărilor statutare, Compania poate, din când în când, la propria discreţie şi fără preaviz, să folosească oricare altă companie din acelaşi grup pentru furnizarea serviciilor.
 • Ne rezervăm dreptul de a verifica creditele tuturor utilizatorilor cu agenţii de credit terţe părţi pe baza informaţiilor furnizate la înregistrare.
 • Ne rezervăm dreptul de a folosi procesatori de plată electronică şi/sau instituţii financiare terţe părţi pentru a procesa plăţile efectuate de către şi către dumneavoastră în legătură cu utilizarea Serviciilor. În măsura în care nu intră în conflict cu termenii din Acordul utilizatorului, sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile acestor procesatori de plată electronică şi/sau instituţii financiare terţe părţi.
 • În cazul în care avem suspiciuni rezonabile că se execută sau se primeşte o plată frauduloasă, inclusiv folosirea de carduri de credit furate sau a alte activităţi frauduloase (inclusiv returnările de plată), ne rezervăm dreptul de a bloca sau închide contul utilizatorului, de a returna oricare plată efectuată şi de a ne recupera câştigurile. Ne considerăm îndreptăţiţi să informăm autorităţile competente (inclusiv agenţiile de acordare de credite) privind eventualele fraude sau activităţi ilegale şi putem folosi serviciile unor agenţii de recuperare pentru a ne recupera plăţile. Totuşi, sub nicio formă, Compania nu va fi considerată răspunzătoare de folosirea neautorizată a cardurilor de credit, indiferent dacă acestea fuseseră raportate ca fiind furate.
 • Sperăm că membrii noştri vor depune pentru a putea juca în mod activ cu fondurile lor. În cazul conturilor pentru care aceasta nu se aplică, ne rezervăm dreptul de a impune o sumă destinată parierii din fondurile depuse, înainte de a permite retragerea de bani din contul respectiv. Această sumă destinată parierii va reprezenta un multiplu al tuturor fondurilor depuse, pe care o vom specifica în funcţie de caz (de exemplu, 1 x suma depusă). Ne rezervăm dreptul de a solicita mizarea acestei sume în anumite jocuri şi de a exclude de la mizare anumite tipuri de jocuri cu risc redus, la propria discreţie.
 • Ne rezervăm dreptul de a aplica taxe pentru administrarea depunerilor în cont şi retragerilor din acesta, aşa cum se poate specifica la casierie, din când în când.
 • Toate plăţile în cont trebuie realizate dintr-o singură sursă de plată, precum un card de credit, de debit sau de plată, pe care se găseşte numele dumneavoastră.

10. Bonusurile

 • Toate promoţiile, bonusurile sau ofertele speciale se supun termenilor şi condiţiilor promoţiilor respective şi orice bonus oferit şi creditat în cont trebuie să fie folosit conform acestor termeni şi condiţii. În pofida prevederilor de modificare din Capitolul 2, ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica orice promoţie, bonus sau ofertă specială, în orice moment, inclusiv orice termeni şi condiţii.
 • În cazul în care Compania are suspiciuni rezonabile că un utilizator al Serviciului abuzează sau încearcă să abuzeze de un bonus, ofertă sau altă promoţie sau poate să beneficieze prin abuz sau lipsă a bunei credinţe de o politică a jocurilor de noroc adoptată de Companie, atunci, Compania poate, la propria sa discreţie, să blocheze, să reţină sau să retragă de la oricare utilizator, orice bonus, ofertă sau promoţie sau să abroge orice politică în legătură cu acel utilizator, temporar sau permanent sau să blocheze accesul utilizatorului la Servicii şi/sau să blocheze contul utilizatorului.
 • Toţi utilizatorii serviciilor vor avea dreptul la un singur bonus de bun venit. Membrii care depun pentru prima dată în cadrul Companiei sau la oricare din partenerii acesteia de tip "etichetă albă" şi care au sau au avut anterior un cont pe oricare dintre site-urile deţinute sau operate de Companie, inclusiv în mărcile proprii şi "etichetă albă", nu vor avea dreptul la un bonus suplimentar de bun venit, decât în cazul în care Compania decide altfel, la absoluta sa discreţie.
 • În cazul în care Compania are suspiciuni rezonabile că aţi beneficiat în mod ilegal de bonusurile de bun venit ale Companiei sau aţi realizat orice altă acţiune cu rea credinţă în legătură cu promoţia unui bonus oferită pe Site-ul web sau pe alte site-uri deţinute şi/sau operate de Companie, Compania va avea dreptul de a bloca sau de a vă închide conturile şi în asemenea situaţii, Compania nu va avea obligaţia de a vă returna fondurile din conturi.
 • În cazul în care avem suspiciuni rezonabile că un cont sau grup de conturi funcţionează sistematic, de exemplu folosind anumite tehnici sau jucând ca un grup, aceasta are dreptul de a bloca sau suspenda toate conturile, iar în acest caz, Compania nu va avea nicio obligaţie de a returna eventualele fonduri din conturile respective.
 • Puteţi solicita eliminarea unui bonus din cont, dar reţineţi că aceasta poate include şi eventualele câştiguri obţinute din asemenea bonus.
 • Reţineţi că bonusul "confirmarea identităţii" este eliberat la discreţia Companiei, prin urmare, acesta poate să nu fie disponibil pentru toţi membrii care-şi confirmă identitatea la noi. În pofida prevederilor de modificare din Capitolul 2, ne rezervăm dreptul de a retrage această ofertă de bonus, în orice moment. Anumite criterii vor fi luate în considerare la alegerea membrilor care vor primi bonusul de verificare precum: ţara de înregistrare, suma de depunere, tipul de plată a depunerii precum şi alte detalii ale contului. Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii cu privire la această ofertă de bonus precum şi la eligibilitatea contului dumneavoastră în acest scop, vă rugăm să contactaţi operations@cassava.net
.

11. Obligaţiile Companiei

 • Compania nu are obligaţia de a verifica dacă utilizatorii folosesc Serviciile în conformitate cu Acordul utilizatorului, care este actualizat din când în când.
 • Compania nu va fi obligată, sub nicio formă, să investigheze sau să urmărească plângerile făcute de către un jucător împotriva unui alt jucător care foloseşte Serviciile sau să acţioneze în legătură cu acest lucru, sau să acţioneze împotriva unui jucător din orice motiv, inclusiv, dar fără a fi limitat la încălcarea termenilor Acordului utilizatorului. Compania poate, la propria sa discreţie, să decidă să acţioneze împotriva unei persoane pe care o suspectează că este angajată într-un comportament ilegal sau că încalcă termenii Acordului utilizatorului, dar nu are nicio obligaţie să facă acest lucru.
 • Compania nu are obligaţia să păstreze numele sau parolele conturilor. În cazul în care uitaţi sau vă pierdeţi numele sau parola contului din alte motive decât din vina Companiei, Compania nu va fi considerată răspunzătoare.
 • Compania se va ocupa de informaţiile personale pe care i le furnizaţi doar potrivit Politicii de Confidenţialitate.

12. LIPSA GARANŢIEI

 • SERVIICIILE ŞI SOFTWARE-UL SUNT FURNIZATE "CA ATARE". COMPANIA NU GARANTEAZĂ, NU ÎŞI IA ANGAJAMENTE ŞI NU FACE DECLARAŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, STATUTORII SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUZÂND DAR NEFIIND LIMITATE LA GARANŢIILE IMPLICITE ŞI LA CONDIŢIILE DE VANDABILITATE, LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, LA ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, LA ACURATEŢEA SERVICIILOR SAU A SOFTWARE-ULUI SAU LA APLICAREA LEGILOR ŞI REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE. RISCUL PRIVIND FOLOSIREA, CALITATEA ŞI PERFORMANŢA SOFTWARE-ULUI VĂ APARŢINE.
 • COMPANIA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL SAU SERVICIILE NOASTRE VOR SATISFACE TOATE CERINŢELE, VOR FUNCŢIONA FĂRĂ ÎNTREUPERI, ÎN MOD SECURIZAT ŞI FĂRĂ ERORI, CĂ ORICE DEFECTE SURVENITE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SOFTWARE-UL SAU SERVERELE SUNT LIPSITE DE VIRUŞI ŞI NU POATE GARANTA FUNCŢIONALITATEA, PRECIZIA ŞI FIABILITATEA MATERIALELOR SAU REZULTATELOR SAU ACURATEŢEA INFORMAŢIILOR OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR.
 • ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ ERORI ALE SISTEMELOR SAU COMUNICAŢIILOR SAU VIRUŞI ASOCIAŢI CONSTITUIRII CONTULUI SAU ALTOR ELEMENTE ALE SERVICIILOR SAU CARE REZULTĂ ÎN PIERDEREA DE DATE SAU DAUNE PRODUSE CALCULATORULUI, ECHIPAMENTELOR SAU SOFTWARE-ULUI DUMNEAVOASTRĂ, COMPANIA NU VA FI CONSIDERATĂ RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ ŞI ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A ELIMINA JOCURILE CU PROBLEME ŞI DE A LUA MĂSURI PENTRU A CORECTA ACESTE ERORI AVÂND ÎN VEDERE CĂ, COMPANIA NU TREBUIE SĂ ASIGURE O REŢEA DE REZERVĂ ŞI/SAU SISTEME SAU SERVICII SIMILARE.
 • COMPANIA NU VA FI CONSIDERATĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO ACŢIUNE SAU OMISIUNE REALIZATĂ DE FURNIZORUL DE INTERNET SAU DE O TERŢĂ PARTE CU CARE AVEŢI CONTRACT PENTRU A AVEA ACCES LA SERVERUL CARE GĂSZDUIEŞTE SITE-UL.

13. Limitarea răspunderii

 • Sunteţi de acord cu faptul că sunteţi liber să decideţi dacă folosiţi Serviciile şi că faceţi acest lucru la alegerea, discreţia şi pe risc propriu.
 • Compania nu va fi considerată răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau o terţă parte din contract pentru niciun fel de pagubă sau neglijenţă care rezultă sau este asociată cu folosirea de către dumneavoastră sau de o terţă parte a Software-ului sau a Serviciilor, atât în mod direct, cât şi indirect, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea profiturilor (inclusiv pierderea sau imposibilitatea de a primi câştiguri anticipate), întreruperea unor activităţi, pierderea informaţiilor sau oricare alte pierderi pecuniare sau derivate (chiar dacă ne-aţi anunţat de posibilitatea unor astfel de pierderi sau pagube).
 • Compania nu va fi considerată răspunzătoare faţă de dumneavoastră pentru niciun fel de pagubă sau pierdere care rezultă sau este asociată cu folosirea unui link de pe Site-urile sale. Compania nu va fi considerată răspunzătoare de conţinutul de pe niciun site internet legat de Site-urile web sau prin intermediul Serviciilor.
 • Confirmaţi faptul că, Compania nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţe părţi pentru vreo modificare, suspendare sau întrerupere a Software-ului sau a Serviciilor.
 • Nimic din Acordul utilizatorului nu va funcţiona astfel încât să excludă răspunderea Companiei pentru deces sau vătămare cauzate de neglijenţa Companiei.
 • Sunteţi de acord ca în cazul în care Software-ul sau Serviciile nu funcţionează corect ca urmare a, dar nefiind limitate la, orice întrerupere în funcţionare sau transmisie, orice pierdere sau corupere de date sau comunicare sau eroare în linii, utilizarea improprie de către o persoană a Site-urilor web sau a conţinutului său sau eroare sau omisiune în conţinut sau alţi factori care nu se află în controlul nostru:
  1. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, inclusiv pentru pierderea câştigurilor care ar putea rezulta; şi
  2. dacă asemenea erori rezultă într-o creştere a câştigurilor pe care vi le datorăm sau care v-au fost plătite, nu aveţi dreptul asupra acestor creşteri. Veţi informa imediat Compania de eroarea produsă şi veţi plăti toate câştigurile care v-au fost creditate în cont din eroarea Companiei sau Compania poate, la propria sa discreţie, să deducă orice sumă egală cu acele câştiguri din contul dumneavoastră sau să regleze contul în această privinţă.

14. Încălcarea acestor termeni şi condiţii

 • Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să nu învinuiţi Compania, partenerii săi etichetă albă şi companiile acestora, precum şi ofiţerii, directorii şi angajaţii acestora imediat şi la cerere, împotriva tuturor revendicărilor, cererilor de responsabilitate, daunelor, pierderilor, costurilor şi cheltuielilor, inclusiv a onorariilor judiciare şi a altor taxe, oricum ar fi acestea cauzate, care pot rezulta din:
  1. orice încălcare a Acordului utilizatorului de către dumneavoastră;
  2. violarea de către dumneavoastră a unei legi sau a drepturilor unor terţe părţi;
  3. utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor şi Software-ului sau utilizarea de către orice persoană care accesează Serviciile sau Software-ul folosind datele dumneavoastră de identificare, indiferent dacă are sau nu acordul dumneavoastră; sau
  4. acceptarea eventualelor câştiguri.
  Pe lângă remediile oferite Companiei, în caz de încălcare a acestor termeni şi condiţii din Acordul utilizatorului sau în cazul în care Compania are motive rezonabile pentru a vă suspecta de încălcarea termenilor şi condiţiilor din Acordul utilizatorului, câştigurile pe care le-aţi obţinut vor fi confiscate la discreţia Companiei, pe lângă remediile oferite Companiei, iar Compania poate reţine soldul pozitiv existent în cont pentru daune sau alte sume pe care i le datoraţi Companiei pentru investigaţia în desfăşurare şi/sau realizarea procedurilor legale. Nerespectarea Acordului utilizatorului va rezulta şi în descalificare, închiderea contului şi/sau acţiuni judiciare împotriva dumneavoastră.

15. Dispute

 • Acceptaţi şi sunteţi de acord ca generatorul de numere aleatorii să determine evenimentele generate aleatoriu necesare în legătură cu Serviciile şi în cazul în care rezultatul arătat pe Software (aşa cum este instalat şi operat de către hardware-ul dumneavoastră) este în dezacord cu rezultatul prezentat de serverul nostru, rezultatul prezentat pe server va avea întâietate în toate cazurile. Vi s-a adus la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că (fără a vă fi afectate alte drepturi şi despăgubiri) înscrisurile din cadrul Companiei vor reprezenta autoritatea finală ce va determina termenii de utilizare a serviciilor şi nu veţi avea niciun drept de a contesta deciziile Companiei în legătură cu aceste chestiuni.
 • Nu vor fi luate în considerare revendicările sau disputele mai vechi de 7 zile de la data tranzacţiei iniţiale. Prin prezenta vă obligaţi să transmiteţi aceste revendicări sau dispute la departamentul de servicii pentru clienţi, la support@888.com sau prin e-mail de asistenţă la o companie etichetă albă şi să furnizaţi Companiei toate informaţiile sau probele relevante pe care Compania viu le solicită în mod rezonabil pentru a analiza revendicarea sau disputa.
 • Echipa de asistenţă a Companiei va analiza revendicarea şi vă va transmite decizia în decurs de 14 zile lucrătoare de la trimiterea revendicării sau disputei.
 • Dacă nu sunteţi de acord cu decizia Companiei, trebuie să contactaţi managerul de asistenţă pentru a contesta decizia Companiei şi să furnizaţi imediat Companiei toate dovezile relevante în vederea apelului.
 • Managerul de asistenţă va analiza revendicarea sau disputa şi vă va transmite decizia finală şi obligatorie a Companiei în decurs de 14 zile lucrătoare.

16. Durata şi încheierea

 • Prezentul Acord va intra în vigoare imediat după finalizarea procesului de înregistrare la Companie şi va continua până când va fi încheiat în conformitate cu termenii săi.
 • Putem încheia Acordul utilizatorului şi vă putem închide contul (inclusiv numele de utilizator şi parola) imediat, fără înştiinţare.
  1. dacă, din varii motive, noi hotărâm să nu mai furnizăm Servicii în general sau în mod special dumneavoastră;
  2. dacă considerăm că aţi încălcat termenii Acordului utilizatorului;
  3. dacă aţi folosit Serviciile într-un mod impropriu care încalcă spiritul Acordului utilizatorului; sau
  4. în cazul în care contul dumneavoastră este asociat în orice fel cu un cont existent care a fost închis pentru încălcarea Acordului utilizatorului. În cazul în care contul dumneavoastră este asociat sau conectat cu conturi existente blocate, vă putem închide contul, indiferent de natura acestei legături, precum şi informaţiile de înscriere furnizate în conturile respective
  5. pentru orice motive considerat de noi ca rezonabil.
 • Pe lângă prevederile stipulate în Acordul utilizatorului, la încheierea acestuia, soldul din contul dumneavoastră vă va fi returnat într-o perioadă rezonabilă de timp după solicitare şi va fi supus dreptului nostru de a deduce orice sumă pe care ne-o datoraţi.
 • Puteţi încheia Acordul utilizatorului şi închide contul (inclusiv numele de utilizator şi parola) în orice moment trimiţându-ne un e-mail la support@888.com sau prin intermediul e-mailului de asistenţă relevant către o marcă etichetă albă; această încheiere va avea loc la închiderea de către Companie a contului (inclusiv a numelui de utilizator şi a parolei), care se va produce într-o decurs de 7 zile calendaristice de la primirea de către Companie a e-mailului pe serverele noastre din Gibraltar, cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi considerat răspunzător pentru orice activitate de pe cont între trimiterea e-mailului de încheiere şi închiderea contului de către Companie.
 • La încheierea Acordului utilizatorului trebuie să:
  1. întrerupeţi utilizarea Software-ului şi a Serviciilor;
  2. plătiţi toate sumele datorate Companiei; şi
  3. îndepărtaţi şi ştergeţi permanent Software-ul din calculator şi să distrugeţi toate documentele asociate care se găsesc în posesia, custodia, puterea sau controlul dumneavoastră.
 • Dreptul de a încheia Acordului utilizatorului dat de această clauză nu va prejudicia oricare alt drept sau remediu al oricărei părţi cu privire la încălcarea în cauză (dacă este cazul) sau la oricare altă încălcare.
 • La încheierea Acordului utilizatorului, oricare ar fi motivul, cu excepţia altor stipulări furnizate în Acordul utilizatorului şi care se supun drepturilor şi obligaţiilor care s-au adunat înainte de încheiere, nicio parte nu va avea alte obligaţii ulterioare către cealaltă cu referire la Acordul utilizatorului.
 • În cazul încheierii Acordului utilizatorului, ca urmare a încălcării Acordului utilizatorului de către dumneavoastră, Compania nu va fi obligată să vă returneze fondurile care se găsesc în cont şi nu veţi avea nicio solicitare împotriva Companiei în această privinţă.
 • Dacă alegeţi să vă autoexcludeţi de pe platforma noastră, vom închide toate conturile identificate că vă aparţin. Totuşi, dacă aţi optat pentru o perioadă "Iau o pauză", contul va fi închis numai pentru marca proprie sau etichetă albă solicitată. Vă revine obligaţia de a respecta această restricţie în perioada stabilită.
 • Dacă aţi avut anterior probleme cu dependenţa de jocuri, dificultăţi financiare sau orice altă asemenea problemă inclusă în procedura "Joc responsabil", vă revine responsabilitatea de a nu deschide conturi noi cât timp restricţia este în vigoare. De exemplu, dacă vi s-a mai interzis accesul din motiv de dependenţă de jocuri de noroc la orice marcă operată de Companie, vă revine obligaţia de a vă abţine de la deschiderea unor conturi noi la oricare dintre mărcile operate de Companie. În caz contrar vă vom închide toate conturile imediat ce sunt detectate. Nu avem obligaţia de a vă rambursa eventualele depuneri sau fonduri dintr-un cont deschis în timpul unei asemenea restricţionări.

17. Aspecte generale

 • Dacă oricare parte a Acordului utilizatorului va fi considerată nulă, atunci acea prevedere nu va afecta valabilitatea şi intrarea în vigoare a prevederilor rămase din Acordul utilizatorului. În acest caz, partea invalidă va fi constituită pentru a reflecta legea în vigoare şi cât mai fidel posibil, intenţia iniţială a părţilor.
 • Nicio renunţare a noastră la orice termen al Acordului utilizatorului nu va fi interpretat ca o renunţare la drepturile cuvenite nouă ca urmare a încălcări anterioare sau ulterioare a termenilor Acordului utilizatorului.
 • Dacă nu se precizează altfel în mod expres, nimic din Acordul utilizatorului nu va conferi drepturi sau alte beneficii terţelor părţi.
 • Nimic din Acordul utilizatorului nu va constitui o agenţie, un parteneriat, trust, relaţie fiduciară sau o altă formă de antreprenoriat între dumneavoastră şi noi.
 • Acordul utilizatorului conţine înţelegerea integrală între Companie şi dumneavoastră în legătură cu folosirea Software-ului şi a Serviciilor şi anulează oricare alt angajament anterior dintre Companie şi dumneavoastră. Confirmaţi că, prin acceptarea Acordul utilizatorului, nu v-aţi bazat pe nicio altă declaraţie deoarece în Acordul utilizatorului s-a făcut aceeaşi reprezentare, special de către Companie.
 • Compania îşi rezervă dreptul de a transfera, aloca, sublicenţia sau oferi Acordul utilizatorului, integral sau parţial, fără consimţământul dumneavoastră: (i) oricărei entităţi din acelaşi grup de companii din care face parte Compania sau (ii) în cazul unei fuziuni, vânzări de active sau altei tranzacţii corporatiste similare în care ar putea fi implicată Compania. Nu veţi transfera, sublicenţia în niciun mod, niciunul dintre drepturile sau obligaţiile ce vă revin din Acordul utilizatorului.
 • Nu veţi transfera, sublicenţia în niciun mod, niciunul dintre drepturile sau obligaţiile ce vă revin din Acordul utilizatorului.
 • Conform legislaţiei şi prevederilor în vigoare, Compania poate externaliza către terţe părţi oricare şi toate Serviciile pe care le oferă în Acordul utilizatorului.
 • În prezentul Acord, "dumneavoastră" sau "al dumneavoastră" sau "utilizator" înseamnă persoana care foloseşte Serviciile sau Software-ul conform cu Acordul utilizatorului. Dacă nu este specificat altfel, "noi", " a noastră" sau "pe noi" se referă în mod colectiv la Companie şi la filialele, afiliaţii, directorii, ofiţerii, angajaţii, agenţii şi contractanţii săi.
 • Nimic din Acordul utilizatorului nu este constituit pentru a vă acorda un drept asupra bunurilor Companiei, inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, orice sumă considerată ca fiind credit în contul dumneavoastră.

18. Reglementări privind jocurile

Compania este reglementată de legislaţia şi prevederile în vigoare în Gibraltar sau UK, după cum este aplicabil. Sunteţi de acord cu faptul că, Compania poate fi nevoită să dezvăluie anumite informaţii despre dumneavoastră şi contul deţinut autorităţilor din Gibraltar, în conformitate cu legile şi prevederile în vigoare. Pentru informaţii referitoare la situaţia de licenţiere a Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited şi 888 UK Limited, vezi aici.


19. Funcţia de chat

Ca parte a folosirii Serviciului, Compania vă poate oferi o facilitate de chat prin care puteţi comunica cu alţi utilizatori ai Serviciului. Compania îşi rezervă dreptul de a revizui chatul şi de a păstra o înregistrare a tuturor afirmaţiilor făcute pe această facilitate. Utilizarea facilităţii de chat se supune următoarelor reguli:

 • Nu veţi face afirmaţii care au caracter sexual sau ofensator, inclusiv exprimări referitoare la rasism, ură sau înjurături.
 • Nu veţi face afirmaţii care sunt abuzive, defăimătoare sau insulte pentru ceilalţi utilizatori ai Serviciului.
 • Nu veţi face afirmaţii care promovează sau care sunt asociate altor entităţi online.
 • Nu veţi face afirmaţii despre Companie sau Site-ul web sau alt site internet asociat Companiei care sunt false şi/sau maliţioase şi/sau care aduc daune companiei sau site-ului web.
 • Ştim că engleza nu este limba nativă a multor jucători din întreaga lume. Totuşi, în acest moment, politica noastră stipulează că aceasta este singura limbă care este permisă în aplicaţia chat.

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus referitoare la facilitatea de chat, Compania va avea dreptul să vă blocheze privilegiile de chat sau chiar să închidă temporar sau permanent contul. La închiderea contului, Compania vă va returna toate fondurile care se găsesc în acesta peste suma pe care i-o datoraţi în acel moment (dacă este cazul).
REŢINEŢI CĂ: La utilizarea facilităţii de chat, orice informaţii personale pe care le transmiteţi, pot fi citite, colectate sau folosite de alţi utilizatori ai aceleiaşi facilităţi şi pot fi folosite de terţe părţi pentru a vă trimite mesaje nesolicitate. Compania nu este şi nu va fi considerată răspunzătoare pentru informaţiile personale pe care le trimiteţi prin intermediul facilităţii de chat.


20. Departamentul servicii pentru clienţi şi promoţiile speciale

 • Pentru asigurarea calităţii serviciilor, apelurile pe care le faceţi către departamentul de servicii pentru clienţi vor fi înregistrate.
 • Prin aceasta sunteţi de acord să-i permiteţi Companiei să vă folosească datele de contact pe care le-aţi furnizat la înregistrare pentru a vă contacta ocazional în legătură cu folosirea Serviciilor sau a altor produse sau servicii oferite de către Companie, partenerii sau afiliaţii săi, din când în când.
 • Compania nu va tolera comportamentul abuziv al utilizatorilor Serviciului faţă de angajaţii companiei. În cazul în care Compania, la propria sa discreţie, consideră comportamnetul pe care-l aveţi la telefon, prin chat live, e-mail sau alte mijloace, ca fiind abuziv sau ofensator faţă de angajaţii săi, Compania are dreptul să vă blocheze sau să vă închidă contul şi, în asemenea situaţii, Compania nu se va considera obligată să vă returneze fondurile care se găsesc în cont.
 • Din când în când, Compania vă va oferi promoţii speciale. Veţi fi înştiinţat de aceste promoţii prin diferite mijloace, inclusiv, dar fără limitare prin (i) e-mail, (ii) telefon, (iii) SMS şi (iv) ferestre suplimentare care se deschid din Software. Promoţiile încep la 00:00 şi se încheie la 23:59 GMT la datele specificate, dacă nu se precizează altfel în termenii şi condiţiile promoţiei.
 • Vă vom oferi o opţiune de deselectare privind anumite tipuri de comunicare din partea Companiei şi dacă alegeţi opţiunea de deselectare de la comunicaţii, Compania vă va respecta dorinţele în această privinţă.

21. Rate de schimb

Prin aceasta, sunteţi de acord şi acceptaţi ca jackpotul şi alte sume promoţionale să fie afişate pe Site-ul web într-o singură monedă, dar să vă fie plătite într-o altă monedă. Toate conversiile monedelor executate de către Companie cu scopul de a vă permite să depuneţi şi să încasaţi bani din contul propriu vor fi realizate de către Companie la rata de schimb valutar comparabilă cu ratele comerciale zilnice oferite de către bănci şi companiile de carduri de credit.


22. Dezinstalarea şi scurtăturile

Dacă folosiţi versiunea cu descărcare a Software-ului şi doriţi să îl dezinstalaţi, veţi putea realiza acest lucru prin intermediul programelor Add/Remove (adăugare/eliminare) de pe calculator. Vă rugăm să reţineţi că la instalarea Software-ului, următoarele scurtături vor fi adăugate pe ecranul calculatorului:

 • Scurtătură lansare rapidă
 • Pictogramă desktop
 • Link client în meniul de start
 • Folder marcă cu clientul şi link de dezabonare din opţiunea Programs (programe) din meniul Start
 • Link client din opţiunea Games (jocuri) din meniul Start

Dacă alegeţi să dezinstalaţi Software-ul, anumite chei de înregistrare vor rămâne pe calculator pentru a păstra regulile jocului responsabil, pentru a monitoriza încercările de fraudă şi pentru a se supune Autorităţii de reglementare din Gibraltar (GRA) sau Autorităţii de reglementare din UK, după cum este cazul.


23. Cerinţe minime de hardware

Specificaţiile minime recomandate pentru versiunea descărcabilă sunt:

 • Pentru PC:
  • OS - Windows XP
  • CPU - Pentium 1.8 GHz (sau echivalent AMD)
  • RAM - 760 Mb
  • HD - 50 Mb disponibili
 • Pentru Mac, va fi aplicabilă la discreţia Companiei:
  • Versiune OS: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Memorie: 4GB DDR2 667 MHz
 • Clientul fără descărcare este suportat pe următoarele browsere: IE6 şi versiunile ulterioare, Firefox 3 şi versiunile ulterioare, Safari 4 şi versiunile ulterioare şi Chrome 4 şi versiunile ulterioare
 • Trebuie să aveţi instalat Adobe Flash Player (10.3 şi versiunile ulterioare). În cazul în care versiunea instalată de Adobe Flash Player este incompatibilă cu cerinţa de mai sus, utilizatorii vor primi un mesaj pentru a descărca şi a instala versiunea necesară.
 • Referitor la aplicaţia mobilă pentru iPhone şi iPad, suportăm versiunea iOS 6.0 şi versiunile ulterioare.
 • Referitor la aplicaţia mobilă pentru sistemul de operare Android, cerinţele minime sunt:
  • procesor ARMv7 cu vector FPU, minimum 550 MHz, OpenGL ES 2.0, decodoare H.264 şi AAC HW
  • minimum Android™ 2.3
  • 256 MB de RAM

Reţineţi că este posibil să întrerupem asistenţa pentru versiunile vechi ale hardware-ului sau software-ului menţionat anterior, la propria discreţie.


24. Valuta multiplă în cazinou

Dacă aţi ales să aveţi valuta din cazinou în GBP sau EUR, vă recomandăm să actualizaţi toate versiunile de cazinou pe care le aveţi instalate, la cea mai nouă versiune care oferă funcţionalităţi complete pentru lucru cu mai multe valute. Dacă doriţi să introduceţi o versiune veche de cazinou, care nu a fost încă actualizată, vor apărea diverse inexactităţi pe ecran, pentru care nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate; De exemplu, istoricul rundelor de joc care au fost jucate în valuta pe care aţi înregistrat-o vor apărea cu simbolul valutar incorect iar istoricul corect poate fi vizualizat doar cu noua versiune a cazinoului.


25. Legislaţia aplicabilă

Prezentul acord şi relaţia dintre părţi sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legile din Gibraltar, iar dumneavoastră vă supuneţi în mod irevocabil, în beneficiul Companiei, jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din Gibraltar pentru a regla eventualele dispute care pot apărea în legătură cu crearea, validarea, interpretarea sau performanţa sau relaţiile juridice stabilite de Acordul utilizatorului sau care rezultă din Acordul utilizatorului.


26. Discrepanţe lingvistice

Acordul utilizatorului a fost întocmit în limba engleză. În cazul în care există discrepanţe între sensurile versiunilor traduse ale Acordului utilizatorului şi versiunea în limba engleză, sensul din versiunea în limba engleză va fi cel luat în considerare.


27. Prevederi asociate anumitor jocuri


Câştigurile din Jackpot

Prin aceasta sunteţi de acord ca, în cazul în care câştigaţi un jackpot în valoare de minimum 20.000 $ (sau echivalentul acestuia într-o altă monedă) la jocurile slot la cazino, la sloturile video, la video poker sau la orice alt joc sau aparat cu jackpot, îi veţi acorda Companiei dreptul şi licenţa mondială, irevocabilă şi perpetuă, de a vă folosi numele şi imaginea în orice media în scopuri de promovare şi marketing a Companiei şi a Site-ului web şi veţi coopera pe deplin cu reprezentanţii companiei în această privinţă. Premiile de la Jackpot pot fi acordate câştigătorilor în rate de până la 24 de luni, dacă se decide astfel de către Companie, la propria sa discreţie.


Cazinoul live

Prin aceasta, recunoaşteţi faptul că, pentru a juca la cazinoul nostru live, trebuie să îndepliniţi cerinţele minime de hardware, software şi de conexiune:

 • Hardware:
  • 2.5 GHz Intel Pentium III sau compatibil 100%
  • 1 GB RAM
  • tastatură, mouse
 • Software:
  • Microsoft Windows 2000/ XP sau Vista
  • placă grafică SVGA capabilă de o rezoluţie de minimum 800 x 600
  • Internet Explorer 6.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 sau versiuni mai recente
  • Adobe Flash Player 9
 • Conexiune: 256 kbps

Reţineţi că este posibil să întrerupem asistenţa pentru versiunile vechi ale hardware-ului sau software-ului menţionat anterior, la propria discreţie.
Prin aceasta, sunteţi de acord cu faptul că, în cazul în care cazinoul live este deconectat din cauza configuraţiilor inadecvate ale hardware-ului, software-ului şi/sau ale conexiunii jucătorului, nu vom fi obligaţi să returnăm bani acestui jucător, Compania nefiind răspunzătoare pentru nicio pierdere, inclusiv pentru pierderea câştigurilor care ar putea rezulta ca urmare a acestei deconectări.


Poker

Prin aceasta, confirmaţi că sunteţi de acord ca toate pariurile pe care le faceţi la jocurile de poker cu mai mulţi jucători sunt pariuri plasate cu alţi utilizatori şi nu pariuri plasate cu sau împotriva Companiei. Compania nu îşi asumă niciun risc pentru pariurile făcute între dumneavoastră şi alţi utilizatori ai Serviciului. Sub nicio formă, Compania nu va face şi nu va accepta pariuri.
Înţelegeţi şi sunteţi de acord că toate jocurile de poker cu mai mulţi jucători sunt publice şi astfel, pot fi revizuite şi publicate de către alţi jucători, fie în momentul jocului sau după terminarea acestuia.
Vă oferim jocuri de poker cu mai mulţi jucători pentru a vă furniza o platformă pentru utilizatori pentru a juca poker şi pentru a paria unul contra celuilalt folosind Software-ul. Pentru acest serviciu, vă taxăm, fie:

 1. un comision (numit comisionul casei) care este calculat în conformitate cu Regulile Casei; fie
 2. un procentaj al taxei "buy-in" pentru turnee.

Coluziunea: Coluziunile apar atunci când doi sau mai mulţi jucători de la o masă de poker încearcă să obţină un avantaj incorect folosind cunoştinţele comune despre cărţile lor sau alte informaţii. Orice jucător care face o coluziune sau încearcă să facă acest lucru în timp ce foloseşte Serviciul va fi interzis definitiv de la utilizarea acestuia sau a Software-ului sau a oricăror alte servicii asociate Companiei, contul său va fi închis imediat, iar Compania va fi îndreptăţită să reţină banii din cont. Am dezvoltat şi folosim tehnologie sofisticată care are menirea de a descoperi şi identifica jucătorii aflaţi în coluziune. În cazul în care Compania este informată privind un comportament suspect de coluziune, aceasta poate, la propria discreţie, restricţiona accesul la Serviciu jucătorului suspect, îi poate bloca toate conturile şi reţine toate fondurile disponibile în conturi. Niciun jucător nu are dreptul de a solicita Companiei adoptarea unor măsuri suplimentare împotriva jucătorilor suspectaţi de coluziune, înşelăciune sau alt tip de fraudă.
Dacă suspectaţi coluziune sau tentativă de înşelăciune din partea unor jucători, ne puteţi contacta prin e-mail la support@888.com sau prin intermediul e-mailului de asistenţă relevant către o marcă etichetă albă.
Chip-Dumping: Chip-dumpingul apare când un jucător pierde o mână în mod deliberat pentru a-şi transfera jetoanele unui alt jucător. Orice jucător care este implicat în chip-dumping sau încearcă să facă acest lucru în timp ce foloseşte Serviciul va fi interzis definitiv de la utilizarea acestora sau a Software-ului sau a oricăror alte servicii asociate Companiei, iar contul său poate fi închis imediat. În cazul în care Compania este informată privind un comportament suspect de chip-dumping, aceasta poate, la propria discreţie, restricţiona accesul jucătorului suspect la Serviciu, îi poate bloca conturile şi toate fondurile din conturi. În aceste cazuri, Compania nu va fi obligată să restituie eventualele sume aflate în cont la momentul respectiv.
Dacă suspectăm în mod rezonabil că un cont sau grup de conturi este folosit sistematic pentru a obţine un avantaj asupra altui jucător sau pentru comiterea unei acţiuni de rea credinţă faţă de alţi jucători sau faţă de Companie, de exemplu prin folosirea anumitor tehnici pentru dezavantajarea altor jucători sau practicarea jocului în grup, Compania are dreptul de a bloca sau suspenda toate conturile, iar în acest caz, Compania nu va avea nicio obligaţie de a returna eventualele fonduri din conturile respective.
Ajutoare de "aşezare": Fără derogare de la interdicţia de utilizare a programelor software de ajutor, nu este permisă nici folosirea de programe sau ajutoare externe care, în opinia noastră, vă permit să găsiţi locuri la mesele de poker sau vă plasează automat la acestea ("ajutoare de aşezare"). Verificăm constant modul de folosire a Serviciilor pentru a detecta folosirea de Ajutoare de "aşezare", iar în cazul în care considerăm că acestea au fost folosite, ne rezervăm dreptul de a acţiona după cum considerăm, inclusiv prin blocarea imediată a accesului utilizatorului la Servicii, închiderea contului acestuia şi reţinerea fondurilor din contul acestuia.
Folosirea abuzivă a funcţiei "Sit Out" (neparticipare): Funcţia "Sit out" (neparticipare) este destinată exclusiv unor pauze scurte între perioade de joc prelungite. Aceasta nu este destinată utilizării în timp ce nu se desfăşoară niciun joc la masă sau pentru a aştepta ca alţi jucători să se înscrie la masă sau s-o părăsească. Ne rezervăm dreptul, la propria discreţie, de a acţiona împotriva jucătorilor care "nu participă" perioade îndelungate. Jucătorii care abuzează în mod repetat de funcţia "neparticipare" pot fi împiedicaţi să participe la jocurile de poker, temporar sau pe termen nedefinit.
Conflicte privind plata: Fiecare utilizator al Serviciului este responsabil de plata tuturor sumelor pe care îi datorează altor jucători ai Serviciului şi/sau Companiei. Orice pretenţie ar avea un utilizator al Serviciului pentru plata câştigurilor în ceea ce priveşte pierderea pariurilor plasate de un alt utilizator al Serviciului este împotriva acelui utilizator şi nu a Companiei. Compania nu trebuie să vă plătească dacă un utilizator al Serviciului nu face acest lucru din diverse motive şi nu trebuie să acţioneze contra acestor jucători. Toate conflictele care apar între utilizatorii Serviciului, inclusiv cele referitoare la fraudă la plată, nu sunt răspunderea Companiei.
În cazul în care contul dumneavoastră este asociat în orice fel fraudei, de exemplu prin Chip Dumping, coluziune, primirea de transferuri de bani frauduloase, contul poate fi închis şi nu avem obligaţia de a returna banii din contul respectiv. Această acţiune este independentă de faptul că contul poate fi dovedit că primeşte intenţionat sau nu fonduri de la un utilizator fraudulos.
În cazul unei investigaţii privind o fraudă la poker nu avem obligaţia de a accepta vreo explicaţie pentru primirea sau folosirea fondurilor frauduloase. Dacă respectiva investigaţie este rezolvată, iar contul este redeschis, este posibil să eliminăm suma fondurilor frauduloase din cont.
Transferurile de bani: dacă doriţi să faceţi un transfer de bani în orice cont, acceptaţi că transferul este ireversibil. După confirmarea numelui şi destinatarului, transferul este ireversibil şi nu suntem răspunzători pentru eventualele pierderi financiare provocate de transferul de bani într-un cont greşit.
În cazul în care contul dumneavoastră este creditat prin transferuri din conturi care au probleme de securitate, ne rezervăm dreptul de a vă bloca respectivul cont şi de a reţine fondurile până la rezolvarea problemelor de securitate ale tuturor conturilor, inclusiv ale celor de la care aţi primit transferul. Niciun jucător nu are dreptul de a solicita Companiei adoptarea unor măsuri suplimentare împotriva jucătorilor suspectaţi de coluziune, înşelăciune sau alt tip de fraudă. Compania nu furnizează informaţii referitoare la investigaţiile desfăşurate sau la rezultatele acestora. Înţelegeţi pe deplin că există riscul de a pierde bani atunci când participaţi la jocuri de noroc prin intermediul Serviciilor şi că sunteţi pe deplin răspunzător de aceste pierderi. Sunteţi de acord că folosirea Serviciilor este la propria dumneavoastră discreţie, opţiune şi risc. Suplimentar celor prevăzute aici, în ceea ce priveşte pierderile, nu veţi avea niciun fel de pretenţii faţă de Companie sau oricare entităţi afiliate sau oricare partener "etichetă albă", împotriva directorilor, ofiţerilor sau angajaţilor acestora.


Poker live

Pentru a putea juca la mesele cu cameră video la care se joacă poker live, trebuie să aveţi o cameră video ataşată la calculator.
Jucătorii care efectuează sit out într-un joc de poker live vor fi eliminaţi de la masa video pentru a elibera locul pentru alţi jucători din lista de aşteptare (dacă această listă nu este goală).
Ne rezervăm dreptul de a limita numărul jucătorilor care "vizualizează" mesele cu cameră video la care se joacă poker live şi de a modifica acest număr din când în când, la propria noastră discreţie.
Utilizarea meselor cu cameră video la care se joacă poker live se supune următoarelor reguli:

 • Nu veţi face afirmaţii care au caracter sexual sau ofensator, inclusiv exprimări referitoare la rasism, ură sau înjurături la masă.
 • Nu veţi face afirmaţii şi nu vă veţi comporta într-un mod abuziv, def��imător sau insultător pentru celelalte persoane de la masă.
 • Nu veţi face afirmaţii şi nu vă veţi comporta într-un mod care încearcă să exploateze jocul pentru publicitate sau promovarea unor interese personale sau comerciale.

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus referitoare la comportamentul inadecvat la mesele cu cameră video la care se joacă poker live, Compania va avea dreptul să vă elimine din camera de poker sau să ia orice măsuri consideră necesare, inclusiv suspendarea temporară sau permanentă a contului. În plus, Compania are dreptul de a refuza acordarea premiilor aferente meselor de poker video participanţilor ale căror acţiuni sunt considerate că ar fi încălcat o regulă, printre care şi acoperirea sau obstrucţionarea camerei în mod deliberat.
Totuşi, Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio imagine postată pe camerele web sau pentru comentariile făcute de membrii săi şi nu vom fi consideraţi responsabili pentru niciun fel de insultă sau injurii. Compania nu este obligată să monitorizeze asemenea imagini sau conţinut sau să vă informeze cu privire la eventuale acţiuni adoptate împotriva unui membru după depunerea unei plângeri.
Participarea la masa video de poker live reprezintă consimţământul dumneavoastră acordat Companiei pentru a vă folosi numele, imaginea şi ţara în scopuri promoţionale şi de marketing, aşa cum consideră de cuviinţă, fără a trebui să plătească ceva în schimb, iar dumneavoastră acordaţi prin aceasta Companiei dreptul de a face acest lucru.
Confirmaţi că, Compania poate să filmeze şi să fotografieze mesele de poker şi să transmită imagini video live pe Site-uri.
Prin aceasta înţelegeţi şi sunteţi de acord că, prin participarea la masa de poker live, ceilalţi jucători de la masă vă vor putea folosi şi publica imaginea şi vocea fără controlul Companiei şi nu veţi avea nicio pretenţie din partea Companiei în această privinţă.


Pariurile sportive

Vă rugăm să citiţi cu atenţie "Regulamentul de pariere sportivă 888sport".


Bonusurile

dacă suspectăm în mod rezonabil că un membru abuzează de depunerile noastre asociate bonusurilor în orice mod, putem să decidem închiderea contului acestuia şi a oricărui cont din cadrul Serviciilor şi reţinerea eventualelor fonduri aflate în acestea. Suspiciunea de abuz se poate baza pe tipare repetate de depunere/încasare/redepunere menite numai pentru a încasa bonusul aferent.
Dacă suspectăm în mod rezonabil că un membru abuzează de site-urile şi ofertele noastre de jocuri gratuite, putem să decidem închiderea contului acestuia şi a oricărui cont din cadrul Serviciilor şi reţinerea eventualelor fonduri aflate în acestea. Dacă suspectăm în mod rezonabil că un membru abuzează de spiritul site-urilor de jocuri gratuite, de exemplu, jucând în mod repetat numai jocuri gratuite sau cumpărând toate biletele pentru un joc gratuit, putem să decidem închiderea contului acestuia şi a oricărui cont din cadrul Serviciilor şi reţinerea eventualelor fonduri aflate în acestea.
În cazul în care avem motive să suspectăm că un cont sau grup de conturi funcţionează sistematic, de exemplu folosind anumite tehnici sau jucând ca un grup, aceasta are dreptul de a bloca sau suspenda toate conturile, iar în acest caz, Compania nu va avea nicio obligaţie de a returna eventualele fonduri din conturile respective.


28. Cardul Cashup: termeni şi condiţii

 1. Cardul Cashup ("Cardul") poate fi răscumpărat, de exemplu, poate fi folosit pentru a depune valoarea nominală a cardului şi pentru a participa pe site-uri precum mărcile proprii şi etichetă albă.
 2. Prin achiziţionarea unui card şi apoi trimiţându-ne numărul cardului şi suma pentru a fi verificate, sunteţi de acord să vă supuneţi condiţiilor şi termenilor stabiliţi în Acordul utilizatorului.
 3. Limitele noastre obişnuite de depunere se aplică utilizării cardurilor.
 4. Ne rezervăm dreptul de a refuza validarea unui număr de card sau de a suspenda utilizarea sa în cazul în care avem un motiv de a suspecta că a avut loc sau este posibil să aibă loc vreo încălcare a legii sau a regulamentului.
 5. Cardul nu are o valoare numerar şi nici nu poate fi reîncărcat. Preţul de achiziţionare a cardului nu este rambursabil iar valoarea cardului nu este convertibilă în numerar.
 6. Pentru a achiziţiona şi răscumpăra un card trebuie să aveţi vârsta de peste 18 ani (sau mai mult, când se cere expres aceasta de către legislaţia ţării în care locuiţi).
 7. Nu suntem responsabili pentru pierderea sau deteriorarea cardului odată ce acesta a fost activat. Sunteţi exclusiv responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare ce rezultă din pierderea, deteriorarea sau furtul cardului sau utilizarea cardului fără permisiune.
 8. Cardul trebuie utilizat în termenul specificat fiecăruia, iar după aceasta cardul expiră total, caz în care nu avem nicio obligaţie de a vă rambursa preţul său de achiziţie. Nu este posibilă adăugarea unei valori suplimentare cardului ulterior expirării.
 9. Utilizarea cardului se supune acestor termeni şi condiţii.

Jucătorii din UK

Dacă jucaţi din UK, se aplică termenii suplimentari şi condiţiile suplimentare de mai jos. Dacă există contradicţii între termenii din UK şi alţi termeni din Acordul utilizatorului, se vor aplica termenii din UK.

 • Dacă aveţi vârsta sub 18 ani şi descărcaţi sau utilizaţi Serviciile comiteţi o infracţiune în UK.
 • Dacă vârsta nu vă este confirmată de 888 UK Limited în decurs de 72 de ore de la prima depunere făcută la noi, contul va fi îngheţat şi nu se va mai permite accesarea niciunui joc până când 888 UK Limited a reuşit să vă verifice vârsta. 888 UK Limited îşi rezervă dreptul de a reţine fondurile din cont până la verificarea vârstei. Dacă după verificarea vârstei rezultă că sunteţi minor, 888 UK Limited vă va returna depunerea iniţială dar nu vă va fi plătit niciun câştig.
 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited, companie membră a aceluiaşi grup de companii ca şi 888 UK Limited, va procesa plăţile şi gestiona fondurile în numele 888 UK Limited. Din acest motiv, numele Cassava va apărea pe extrasul de cont al cardului de credit (sau pe alte extrase de plată după caz). Conform reglementărilor statutare, 888 UK Limited poate, din când în când, la propria discreţie şi fără preaviz, să folosească oricare altă companie din acelaşi grup pentru furnizarea serviciilor.

Reclamaţii/dispute:

 • Dacă aveţi o solicitare sau dispută aceasta trebuie transmisă iniţial departamentului de servicii pentru clienţi la support@888.com sau prin intermediul e-mailului de asistenţă relevant către o marcă etichetă albă. Trebuie să transmiteţi solicitarea în decurs de 7 zile lucrătoare după data tranzacţiei iniţiale şi să furnizaţi 888 Limited toate informaţiile sau probele relevante pe care 888 UK Limited le solicită în mod rezonabil, pentru a vă analiza solicitarea sau disputa.
 • Echipa de asistenţă a 888 UK Limited va analiza solicitarea şi vă va transmite decizia în decurs de 14 zile lucrătoare de la trimiterea solicitării sau disputei.
 • Dacă nu sunteţi de acord cu decizia 888 UK Limited, trebuie să contactaţi managerul de asistenţă pentru a contesta decizia 888 UK Limited şi să furnizaţi imediat 888 UK Limited toate dovezile relevante în vederea apelului.
 • Managerul de asistenţă va analiza revendicarea sau disputa şi vă va transmite decizia finală a 888 UK Limited în decurs de 14 zile lucrătoare.
 • dacă decizia nu vă satisface după finalizarea procedurii, puteţi apela la o procedură de rezolvare alternativă prin eCOGRA. Dacă doriţi să apelaţi la eCOGRA trebuie să o faceţi prompt, după primirea deciziei finale din partea 888 UK Limited. Mai multe informaţii privind serviciile de rezolvare a disputelor furnizate de eCOGRA pot fi găsite la http://www.ecogra.org/srs/policies_procedures.php. Pentru un formular de rezolvare a disputelor vizitaţi http://www.ecogra.org/srs/dispute.php.
 • Desigur, procedura de mai sus nu vă va limita dreptul de a apela la justiţie în conformitate cu Acordul utilizatorului.
 • Reţineţi că, în cazul în care aveţi solicitări sau dispute cu jucători care nu joacă din Marea Britanie, procedura de mai sus privind disputele nu se aplică şi trebuie să apelaţi la procesul de rezolvare a disputelor specificat în Capitolul 15 de mai sus, care va fi administrat de Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited.

Ultima actualizare a fost făcută în 30 octombrie 2014


VĂ RUGĂM SĂ IMPRIMAŢI ŞI SĂ PĂSTRAŢI O COPIE A ACORDULUI UTILIZATORULUI.